ACTE CENTRAL ERC MUNICIPALS 2015

 21-05-2015 Auditori Ajuntament 20.30 h.

Acte Central Campanya Eleccions Municipals 2015 per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Bona nit a tothom.

En primer lloc, agrair la vostra presència a aquesta acte per escoltar les nostres propostes.

INTRODUCCIÓ

Com a introducció a la meva intervenció, voldria fer una breu reflexió sobre els sistema electoral que tenim.

Des del meu punt de vista, preferiria que en pobles petits, les eleccions es poguessin fer mitjançant llistes obertes i d’aquesta forma, l’Ajuntament seria sempre més plural, amb gent elegida de forma directa per la població segons les preferències i no encotillada en les sigles d’un partit únic, que limita la pluralitat de pensament.

En el sistema electoral actual, això no es possible. A Puigdàlber, el número de regidors que composa la corporació municipal, és de 7 membres i per tant, una de les dues llistes que es presenta, tindrà una MAJORIA ABSOLUTA, sigui quina sigui la vàlua personal dels candidats o la preferència dels votants, que, per un sol vot, poden decantar aquesta majoria i per tant, el Govern del poble.

Feta aquesta introducció,

Anem ara a la presentació de la llista.

Tot i que al principi de campanya ja es va passar pel poble un full de presentació de la llista d’Esquerra de Puigdàlber, aquest acte ha de servir per presentar breument qui som, perquè ens presentem i que volem fer.

Estem a tres dies de les eleccions municipals del dia 24 de maig i tot està preparat perquè pugueu decidir, amb el vostre vot, quina serà la direcció que ha de portar Puigdàlber en els propers quatre anys,  depenent de la opció que trieu majoritàriament.

Hem vist com durant molt de temps,  la màxima prioritat dels equips de govern de Puigdàlber, ha estat sempre la de fer obres i més obres, obres que fins i tot el darrer mig any, han suposat un trencament greu de la vida quotidiana d’una bona part de la població.

Si fem un repàs, veurem que no totes les obres han estat massa encertades i tampoc s’han executat amb la diligència i rigor que pertoca a una Administració Pública al servei de la gent.

L’equip que formen la llista d’Esquerra – Acord Municipal,  i que ens presentem a aquestes eleccions municipals de 2015, no pretén seguir amb aquesta vorágine constructiva sense cap direcció, sinó que vol intentar assossegar la vida daria dels habitants de Puigdàlber i centrar-nos en el dia a dia que, poc a poc ha anat quedant arraconat.

Aquesta és la intenció, meva i la de tots els companys que formen la llista que us presento:

El número 2 de la llista és Ramon Raventós, el Ramon ja va formar part com a regidor de l’Ajuntament de Puigdàlber del 2003 al 2006, deixant-ho per motius personals al segon any.

El número 3 és Lourdes Garcia, co-fundadora del TIP (Taller Infantil de Puigdàlber), creat per tal de promoure activitats culturals i recreatives, que van portar a terme, entre moltes altres activitats, les primeres colònies d’estiu que es van fer a Puigdàlber. Lluitadora des d’un principi per aconseguir una Llar d’Infants de la que ella no va poder gaudir com a mare, senzillament perquè no n’hi havia. En la actualitat molt activa i ànima des de fa anys en la preparació dels balls populars dels nens del poble.

Com a número 4, Pere Ferrer, que ja va ser regidor de l’Ajuntament de Puigdàlber entre 1987 i 1991 i Alcalde de Puigdàlber en un període molt curt de temps, entre febrer de 2009 i juny de 2010, però en el que es van portar a terme iniciatives importants:

1.-) Es va aprovar i executar l’ampliació de la escola Virolai, obra cabdal i necessària que ha propiciat el que ara s’hagi pogut gaudir d’un fort increment de nens i nenes que hi assisteixen.

2.-) El tancament exterior del camp de futbol, també obra imprescindible per controlar la utilització de l’espai que abans estava obert, deixat  i desprotegit.

3.-) Es va demanar i aconseguir la subvenció per la portada de l’aigua al barri del Gorner. Obra que no es va poder executar a causa de la moció de censura que li van fer al juny de 2010.

Ara aquesta subvenció s’ha aprofitat per finançar una part del que li tocaria aportar a l’Ajuntament del projecte de Viure al Poble Més. Finalment, s’ha portat l’aigua al Gorner just ara, 15 dies abans de les eleccions. Obra que, al nostre entendre, és força deficitària per la forma en que s’ha realitzat i que perjudica aquest barri en comparació a la resta de la població.

4.-) També es va deixar fet i aprovat, el projecte de millora d’enllumenat del poble, per tal d’aconseguir un important estalvi energètic, que va executar posteriorment el govern resultant de la moció de censura.

El número 5 de la llista és Josep Mir, ferm lluitador per aconseguir un país lliure, liderant ja des d’un principi les votacions del 25 d’abril de 2010 per la independència i que tant d’èxit van tenir a Puigdàlber. Fins ara ha estat president de l’ANC del poble.

Com a número 6, Lola Fernandez,  viu a Puigdàlber des de fa 20 anys i fa 12 que participa en la vida política i associativa de Puigdàlber de manera crítica. En la legislatura que ara finalitza ha estat regidora en l’oposició, participant activament en la defensa dels nostres ideals.

El número 7 és Manuel Vidaurrázaga, resident a Puigdàlber des de fa més de 12 anys i que ha col·laborat des d’un principi amb el grup de suport que conforma aquesta llista, participant activament en totes i cadascuna de les activitats que s’han promocionat o dut a terme.

Com a suplent primer, el Jordi Silvestre, fidel col·laborador i company en aquesta nostra llista per segona vegada i que, com qualsevol membre dels que ocupen les primeres posicions aporta la seva feina i les seves opinions.

I com a segon suplent, el Joan Vilaplana, l’aleví del grup, acaba d’estrenar-se en les activitats de la vida política del poble, demostrant que també els més joves tenen inquietuds i ganes de canvis. I per a ser conseqüent amb aquesta manera de ser, aquest curs ha iniciat estudis universitaris de Ciències polítiques

I finalment, el que us parla, Pere Tutusaus, que com a cap de llista i amb el recolzament de tot l’equip, intentarà dur a terme tots els propòsits que us exposarem. Ja vaig ser regidor de Puigdàlber al començament de la democràcia, des de l’any 1979 fins a 1986, primer com a independents, en una llista encapçalada per Pere Fontanals i el segon mandat per la llista d’ERC encapçalada per Raimon Capellades. Des de l’any 2011 sóc regidor de l’Ajuntament de Puigdàlber per ERC- Acord Municipal.

Presentada la llista d’ERC, s’exposarà el motiu que ens ha portar a presentar-nos.

Perquè ens presentem ?

Ens presentem perquè el poble de Puigdàlber es mereix un govern com el que nosaltres us proposem.

No ens refiem de la gent que ens ha governat aquests darrers 5 anys.

No ens refiem d’un equip que tot ho resol amb Juntes de Govern, sense ni tan sols informar als membres de l’oposició,  que també són Ajuntament i han estat elegits per una part important de la població.

Governar mitjançant Junta de Govern en un Ajuntament com Puigdàlber, significa, senzillament, governar d’esquenes al poble, governar per uns quants.

No confiem amb una gent que no ha tingut en compte el poc patrimoni històric que tenia Puigdàlber i que no ha dubtat en esborrar del mapa l’únic vestigi que quedava d’una època en que Puigdàlber va tenir una activa vida social i on les coses “es feien entre tots”.

No volem un Ajuntament especulatiu que ha preferit poblar les rodalies del poble disminuint el sòl rústic, abans que incentivar un nucli compacte i estructurat.

SI que Volem un Ajuntament que s’ocupi de les persones, del teixit associatiu, de donar utilitat a les infraestructures que de moment, només “hi son”, buides de contingut i de rendibilitat (tan econòmica com social). Volem que els serveis que s’ofereixin, siguin els que es mereix el nostre poble.

Els que hem estat a l’Ajuntament els darrers 4 anys, hem vist com s’ha governat fins ara, amb prepotència i menysteniment dels altres, dels que no segueixen el seu pensament únic.

Això son petits exemples del que ha estat la manera d’actuar vers l’oposició per part de l’equip de govern:

Dia rere dia s’han anat allunyant del que significa informació i transparència, cada dia que passa ens han obligat a demanar més coses per escrit sense que en contestin quasi be cap, fins el punt que, des de juny de 2011 fins a maig de 2015,  s’han presentat més de 120 escrits demanant informació i a tot estirar, se’n han contestat una vintena.

Les contestacions més freqüentes que hem sentit en el Plens Municipals, han estat: “ho contestarem per escrit”,…. però mai ho han fet, la seva tècnica ha estat la del desgast, la del menyspreu i de l’oblit.

Per molt que s’ha insistit, no s’ha volgut explicar el projecte del Centre ni les desviacions que ha tingut la seva execució, ni els incompliments del projecte, ni el sobre-finançament, ni el compliment dubtós del conveni amb CatSalut. Són tots, encara, temes pendents.

No s’ha donat coneixement de les actes de les Juntes de Govern fins passats tres i quatre mesos, el que ocasiona que, quan ens assabentàvem del que s’havia acordat, ja havia estat executat, be o malament, però sempre evitant qualsevol tipus de participació en els afers municipals.

Aquesta manca de transparència i de funcionament mitjançant Juntes de Govern ha propiciat, per exemple i entre molts d’altres, la contractació de forma directe sense concurs, del redactat i direcció de l’obra de la T Comercial amb un pressupost de més de 400.000,- €, que representa més del 90 % de pressupost ordinari municipal.

Torno a l’encapçalament d’aquesta reflexió: Ens presentem perquè el poble de Puigdàlber es mereix un govern com el que nosaltres us proposem.

Ens presentem per això, perquè ens pugueu donar la vostra confiança per governar i canviar una forma opaca de fer-ho. Si ens doneu aquesta confiança, no serem egoistes i tancats, farem particeps a la resta del consistori de les nostres decisions i propostes, i en els temes més importants, consultarem directament poble, que a la fi, és qui ha de decidir.

Per tal de comparar les diferents formes d’actuar dels dos models, el que ha fet el grup d’Esquerra en aquests quatre anys ha estat molt més constructiu.

S’ha donat suport a l’equip de Govern en els temes que hem cregut convenients per Puigdàlber…, però no hem dubtat gens ni mica en votar en contra de propostes que creiem totalment fora de lloc.

Per això es va votar sempre en contra del projecte Viure al Poble Més, per considerar-lo totalment innecessari de la forma en que es va plantejar des d’un principi, que consistia només en “fer un carrer maco”, deixant per un altra dia les infraestructures soterrades, que són les que estan més fetes malbé i en les que era més necessari intervenir.

Algunes de les propostes que el grup d’Esquerra ha promogut, sempre mirant el benefici social i per ajudar a la gent de Puigdàlber, han estat acceptades per l’equip de Govern:

** Per exemple, a proposta del grup d’Esquerra, des d’aquest gener de 2015, s’aplica una reducció del 95% a l’impost sobre l’increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana (dit PLUSVALUA municipal) quan s’hereta un immoble que ha estat domicili del causant i els hereus són els fills o la esposa. Aquest estalvi pot representar fàcilment, tenint en compte que a Puigdàlber les cases son grans, fins  a 25 o 30.000,- €  segons els casos.

** També a proposta del grup d’ERC, s’han introduït bonificacions en l’impost de l’IBI en el cas de famílies monoparentals o nombroses.

** No han estat acceptades modificacions en contractacions d’obres o de serveis. I aquesta manca d’acceptació pot comportar despeses importants per Puigdàlber. (com ara la obligació de indemnitzar a la mestra i cuidadora de la Llar d’Infants que van ser traspassades a la empresa concessionària del servei i ara els han demandat (el responsable de pagar, si guanyen la demanda, seria l’Ajuntament a la vista del contracte d’adjudicació).

 ** No han estat acceptades al·legacions presentades en la contractació de l’obra de la T Comercial.

Aquesta manca de voler valorar les al·legacions, de ben segur que comportarà conflictes. L’obra s’ha desenvolupat amb una total manca de mesures de seguretat i de forma diferent al projecte.

** També s’ha intentat cada any, influir en la congelació de l’impost de Bens Immobles, cosa que mai s’ha aconseguit al 100% però de ben segur que si no hagués estat per la insistència, s’hauria anat apujant any rere any.

** S’han denunciat, per part del grup d’ERC, actuacions de l’equip de govern en contra dels interessos del poble, s’han demanant explicacions i mai s’ha  contestat.

S’han denunciat actuacions partidistes i de favoritisme, que tampoc han rebut cap contestació per part de l’equip de Govern. (tema parcel·les de Joan Marquès, obra del aparcament del cementiri, pagament advocat amb diners de l’Ajuntament, condemna en costes de la demanda de l’Olivella).

Quina diferència d’actituds !!, Un Equip de Govern, capficat per vigilar  obres que s’escapen del seu control, i el grup d’Esquerra, sense cap recurs, lluitant per aconseguir beneficis per la gent de Puigdàlber.

Per això ens presentem, perquè volem canviar aquesta forma de governar, volem un poble més just, volem un poble on la gent se’l pugui fer més seu, volem un poble on les decisions es prenguin amb consens i es pensi més en les persones que en les obres. Obres moltes vegades inútils, innecessàries  i, quasi sempre, de molt baixa qualitat.  Per tot això ens presentem.

I també ens presentem perquè volem un país lliure, una república catalana independent, volem ser un poble més just en un NOUPAIS. Treballarem des de l’Ajuntament per aconseguir-ho i per això aquest grup ha signat ja un compromís en aquest sentit.

Dit això, queda el futur.

Què faríem, que ens agradaria fer.

Abans de presentar el nostre programa, voldria fer un incís a la vista del programa de CiU i ens agradaria sentir un aclariment sobre el miracle del números i del superàvit que diuen haver generat.

Han d’explicar que el deute que arrastra l’Ajuntament és de més de 600.000,- € i que en la SEVA TOTALITAT va ser generat pel darrer govern de l’IUP en el que l’actual candidat d’Unió era regidor d’Hisenda. Han d’explicar d’on procedeix aquest superàvit, si del pressupost ordinari o de les inversions.

Si el superàvit procedeix de l’Ordinari significa una molt mala gestió perquè de necessitats el poble en te moltes i no resoltes, per tant, vol dir que no han invertit on toca i han preferit fer estalvis, segurament per si no poden pagar les obres que han endegat a darrera hora, just abans de les eleccions municipals i que fineixen just el dia del seu meeting…. Quina casualitat !! Com que no es poden fer inauguracions, ho fan coincidir.

Tornant als números, si el superàvit prové de les inversions, vol dir que hi ha alguna cosa que falla, que grinyola. Ens ho han d’explicar, les coses no quadren.

No es tracta només de posar uns números al programa electoral i fer veure que la gestió ha estat modèlica, s’han d’explicar, i per això demanaria que demà també s’obrís un debat desprès del míting anunciat.

Sento haver canviat una mica l’ordre de l’exposició, però ho haviem de dir en veure el que s’ha fet constar en el programa electoral com a “obra feta”.

Com heu pogut veure als cartells i al programa que s’ha repartit a les cases i en el mateix lema de la campanya, tenim la voluntat de fer de Puigdàlber un poble més just, més participatiu, més humà, més dialogant, en el que tots puguem parlar sense tenir por. I per això ens proposem endegar projectes racionals, sostenibles, útils, que cobreixin les necessitats de vida de veïnes i veïns i contribueixin a millorar la qualitat de vida de la gent.

Ho exposo com consta en el nostre programa:

Informació i participació ciutadana   

Fomentarem la transparència aportant informació puntual i continuada al poble.

Durem a terme consultes populars, sempre que calgui, i quan s’hagin de decidir temes que afectin a la població.

Aquesta és una preocupació fonamental, la transparència i informació de totes les actuacions. (L’equip de CiU també ho proposa, però quan han tingut ocasió, no ho han practicat i per tant, poca credibilitat se’ls hi pot donar en aquest sentit.) 

Educació

Proposarem a la Generalitat un projecte de construcció d’unes noves escoles en la zona ja reservada per aquest ús, combinant així la zona educacional (llar d’infants i escola) amb la zona esportiva.

La zona reservada per equipament educatiu, estava entre el camp de futbol, la zona de jocs de l’avinguda 11 de setembre i la Llar d’Infants, sobre el Parc de l’Olivera.

Gent gran i serveis socials

Serem sensibles a les persones necessitades, promovent ajuts socials i modificant ordenances de forma que es puguin oferir bonificacions en els impostos més importants.

Posarem a punt una zona d’esbarjo que permeti practicar esports tradicionals a l’aire lliure (petanca, bitlles catalanes..etc…) així com un conjunt d’aparells per fer exercicis de manteniment i tonificació per millorar la salut de la gent.

Reactivarem el Casal de la gent gran amb al·licients i nous atractius que fomentin noves incorporacions.

Són propostes dirigides al benestar dels qui més ho necessiten. Si no es reactiva el Casal de la Gent Gran, es convertirà en un nou espai abandonat, s’han de cercar propostes que facin atractiu aquell espai o d’altres que es puguin condicionar, ja sigui a l’aire lliure o en el local del Centre. Sabem que hi ha hagut propostes fallides, que han ocasionat la disminució d’actius personals i això s’ha d’evitar, tothom és important i tothom te dret a saber.

Jovent i vida associativa

Promourem un sistema d’ús i de gestió del Centre i altres dependències municipals que permeti a les entitats un gaudi eficient i gratuït en horaris adients.

Incentivarem activitats i tallers tot implicant a la gent del poble perquè qui vulgui, pugui participar-hi aportant els seus coneixements.

Donarem suport a les Associacions de mares i pares de la llar i de l’escola, recolzant les activitats que duguin a terme, i que realment, son molt importants. (puc dir que segueixo el bloc i està molt ben fet)

Pensareu que tot això és molt fàcil de dir, però molt  difícil de portar a terme. Tot i així, s’ha d’intentar, amb la col·laboració de tots, amb la participació de la gent, oblidant les diferencies i evitant els personalismes.  En aquest moment el Centre es fa servir molt per sota de les seves possibilitats per culpa dels horaris i del sistema d’utilització de les instal·lacions. S’ha de buscar el sistema o la formula de fer-lo útil o si no, tornarà a ser un altra obra “buida”.

Cultura i Turisme

Col·laborarem amb l’escola de música del Consell Comarcal per tal que els nens i nenes del poble tinguin continuïtat en la formació musical que reben.

Reactivarem i donarem suport a les entitats culturals perquè fomentin activitats atractives de lleure, lúdiques i musicals perquè tant la gent del poble com de fora del municipi en pugui gaudir i contribueixi així a fer atractiu el poble de Puigdàlber.

Participarem de les iniciatives comarcals d’enoturisme, amb la finalitat de quedar inclosos dintre de les rutes i projectes que es facin. Puigdàlber no te terme municipal ni recursos propis per atraure cap tipus de turisme i per tant tot el plantejament s’ha de fer d’acord amb la comarca.

Urbanisme

Revisarem la darrera proposta del POUM (Pla d’Ordenació Urbanistica Municipal), abans de la seva aprovació provisional, per tal d’estudiar els informes emesos per l’actual equip redactor i així,  prendre les decisions adients juntament amb la gent i el Departament d’Urbanisme.

Abans de portar-lo a l’aprovació definitiva s’explicaran els canvis que s’han introduït a fi i efecte que tothom en tingui coneixement i pugui encara aportar el seu granet de sorra en aquest projecte tant important pels propers anys.

No es tracta de que s’aprovi aquest estiu com proposa el grup de CiU, es tracta de que sigui consensuat al màxim i no generi recursos administratius per aprofitaments interessats per part  de segons qui. No consentirem que s’aprovi el POUM de Puigdàlber a corre cuita només perquè ara és Unió qui ostenta la vicepresidència del Govern.

No consentirem desigualtats ni favoritismes, ja ho hem dit moltes vegades.

Esports

Proposarem la construcció d’un poliesportiu municipal multifuncional, adequant el POUM a aquesta necessitat i cercant el finançament adient.

Col·laborarem en el manteniment del Club de Futbol de Puigdàlber, procurant una major participació de la gent del poble.

Com tothom sap, en aquest poble a tot se li ha posat l’adjectiu de “polivalent”. La Cabana de la Llar d’Infant era “polivalent i es va haver d’enderrocar per inùtil. Es va construir una “Sala Polivalent” que de polivalent, no en te res. Es va fer com una obra faraònica que volien que fos el Teatre del Penedès i ni tan sols s’hi pot fer una obra de teatre d’afeccionats de forma correcta. (Llum de dia, mala sonoritat..etc..)

El que manca a Puigdàlber és realment un espai “multifuncional”, un espai cobert per fer-hi esports de tot tipus, bàsquet, volei-vol, futbol sala, patins, handbol,…etc. Un espai cobert que amb el temps pot tenir diferents afegits, coberts o no, per donar-li altres usos com han fet tants pobles de la comarca que no han caigut a la temptació de fer obres faraòniques com a Puigdàlber. El futur de la actual Sala Polivalent s’hauria d’estudiar perquè ha resultat “molt poc polivalent”, ha resultat un fracàs, reconegut per tothom, però també en aquesta ocasió algú en va treure profit.

Serveis

Farem un manteniment continuat dels espais públics del poble per garantir-ne la seva higiene i seguretat.

Situarem cartelleres en diferents espais del poble fer facilitar la informació veïnal: barri de Bellavista, plaça de l’esglèsia, nucli del Gorner i on es cregui convenient. I també unes cartelleres per anuncis per no haver d’anar penjant cartells als contenidors i pals de la llum.

Donarem utilitat al Parc de la Olivera. Un espai totalment abandonat i brut que s’ha de repensar amb una pluja d’idees per tal de fer-lo atractiu i agradable.

Promourem la instal·lació d’un caixer automàtic i un servei de farmaciola per donar servei ràpid a la població. No sabem si s’aconseguirà, però s’intentarà.

Independència i sobirania

Exercirem la sobirania fiscal des del primer dia i mantindrem l’ajuntament a l’Associació de Municipis per la independència.

Donarem suport a les actuacions en favor de la Vegueria Penedès.

Donarem suport al Parlament i a la Generalitat per iniciar el procés constituent de la República Catalana.

Aquest és un tret fonamental en el que tots els partits sobiranistes ens hem d’implicar i ja abans de les eleccions, els caps de llista hem signat un document de compromís promogut per l’AMI (Associació de Municipis per la Independència). Espero i desitjo que aquest compromís sigui també acceptat per l’altre partit que es presenta en aquestes eleccions municipals de Puigdàlber.

Aquest ha estat el darrer punt del programa.

I ara, després d’aquesta exposició que espero no us hagi avorrit massa i que us hagi servit per saber quelcom més dels nostre poble, us he de dir finalment que:

Si voleu un poble més democràtic, més just, i en el que la gent se’l pugui fer més seu, voteu-nos, voteu ERC, som gent honrada. i NO US DECEBREM !!!

Visca Puigdàlber, Visca la Vegueria Penedès i Visca Catalunya !!

Moltes gracies. Gracies per venir.

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s